FORLØB

I menuen vil du kunne finde teoritider for de enkelte hold.

Et teoriforløb er som regel planlagt til ca. 8 uger. Vi har teori en gang om ugen i vores lokaler Østergade 24 D, Helsinge. Da vi ofte har flere hold igang forskudt af hinanden, vil du nemt kunne springe på holdet efter dig hvis du skulle misse en aften.

I visse tilfælde har du mulighed for at tage et "lynkursus" og dermed blive hurtigere færdig med dit kørekort. Det er dog en noget dyrere løsning, men bliver ofte brugt af dem der har meget travlt.


Det er vigtigt at du hurtigst muligt aftaler en tid hos din læge, da vi ofte ser at forløbet bliver unødigt forlænget på grund af papirgangen.

Selve ansøgningen om kørekort udfyldes af dig selv via det link du får tilsendt af os. Du booker ligeledes selv din tid på manøvrebane.

I slutningen af dit forløb, umiddelbart inden køreprøven, skal du på køreteknisk anlæg. Se mere om det her.

Vi vil også planlægge dit førstehjælpskursus såfremt du ikke har det i forvejen

Det er vigtigt at teoriundervisningen og din praktiske kørsel følges ad inden for de rammer der er i lovgivningen. Det betyder du selv har et stort ansvar for at aftale køretider med din kørelærer, således du passer det ind i den i forvejen fastlagte teoriundervisning.

Skulle du være forhindret i en enkelt teoriaften er der nærmere regler for hvad man kan gøre. Der kan i visse tilfælde selvstuderes derhjemme.

Der er også mulighed for at fortsætte på det efterfølgende teorihold. Eller tage teorien i en af de andre byer vi har hold.

Konterets åbningstid er hver onsdag kl. 8-11 i vores afdeling i Helsinge hvor du vil have mulighed for at stikke hovedet ind og få fulgt op på eventuel manglende teori. Du er selvfølgelig også velkomme til bare at komme ind til en kop kaffe og en snak. Hvis du altså har kage med :-)