Priser pr. 01.01.2022

Priser personbil pr.1/1-2022

TILBUD LOVPAKKE

Teoriundervisning

3000,-

Manøvrebaneleje incl bil og forsikring

2500,-

Køreteknisk anlæg incl bil og forsikring

2800

16 Kørelektioner på vej a´ 45 minutter

8000,-

Adgang til teoriprøver på nettet

   400,-

Samlet pris

16700,-

Rabat ved betaling inden 2 teorilektion

  700,-

Pris herefter

16.000

Listepris personbil

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

1300,-

Kørelektion a` 45 minutter

525,-

Kørelektion a` 60 minutter

750,-

Afvikling af praktisk prøve Hillerød incl. 45 minutter inden.

1500,-

Afvikling af praktisk prøve Frederikssund incl. 60 minutter inden.

1900,-

Afvikling af praktisk prøve Helsingør incl. 60 minutter inden.

1900,-

Interaktiv teoribog med kode til nettet

500,-

Forlængelse af internetkode ( 30 dage )

200,-

Berammelsesgebyr ved bestilling af prøve

300,-

Prøvegebyr til borgerservice (færdselsstyrelsen)

1000,-

Prøvegebyr til borgerservice (færdselsstyrelsen) generhvervelse

890,-

Generhvervelse Betinget/ubetinget

4300,-

Generhvervelse kørselsforbud

8000,-

Vejledende helbredsmæssig køretest

4300,-

B/E Trailerkørekort (4 lek teori-6 lek kørsel samt praktisk prøve)

5500,-

B/E Kørelektion a` 45 minutter

  600,-

B/E Praktisk prøve

2000,-

Tillæg for kørsel i weekend. pr. lektion.

  150,-

Tillæg for kørsel efter kl.17:00 pr. lektion (undtagen obligatorisk mørkekørsel)

  150,-

Tillæg for kørsel med automatgear

    70,-

Overtagelse af elev fra anden køreskole

1000,-

Rykkergebyr 1. gang

  100,-

Rykkergebyr 2. gang

  100,-

Rykkergebyr 3. gang

  100,-

Rykkergebyr 4. gang = Inkasso

DYRT

Godt humør

    0,-

 
 
 
 
 

Du bør påregne udgifter til ekstralektioner, da det er de færreste elever der kan gennemføre uddannelsen med kun 16 lektioner.

Du skal ligeledes påregne udgifter til læge, pasfoto samt praktisk prøve.