VI TILBYDER

VI TILBYDER FØLGENDE KATEGORIER


Det er ikke nogen hverdagsting at tage kørekort. Det gælder hele livet og ofte kan selv ældre mennesker tydeligt huske deres kørelærer. Det mener vi er med til at stille store krav til os.

Vores køreskole er velanset i lokalområdet af såvel elever, som af offentlige myndigheder og færdselsstyrelsens sagkyndige.

Spørg dine venner der har taget deres kørekort hos os, om de var tilfredse. Det er vel nok den bedste anbefaling man kan få.

BILKØREKORT

Kategori B


Når man nærmer sig de 18 år er der mange ting der fylder i hovedet. Når man så har besluttet sig for et kørekort vil man gerne have det i går. Så forbered dig nu i god tid. Du kan starte undervisningen 3 måneder før du fylder 17 år. Teoriprøven har du mulighed for at bestå 1 måned før du fylder 17. Som en forsøgsordning er det nu blevet tilladt at starte et år tidligere.


Du skal også have et færdselsrelateret førstehjælpskursus, så du er rustet til at hjælpe ved en ulykke. Dette afholdes på køreskolen.


TILMELD DIG VORES NÆSTE HOLD HER


Har du meget travlt har du mulighed for at tilmelde dig vores V.I.P forløb.

AUTOMATGEAR

KATEGORI B


Vil du gerne tage dit kørekort i en bil med automatgear, er dette nu blevet muligt.

Du skal dog være opmærksom at hele forløbet i så fald skal gennemføres i en bil med automatgear.

Det har den betydning at der vil komme en begræsning i dit kørekort, således du kun må køre i biler med automatgear. Der tillægges 2000 kr. i lovpakken for automatgear.

KONTROLLERENDE KØREPRØVE

KATEGORI B


Der kan være mange årsager til at man mister kørekortet. Der er også flere forskellige regler for at få kortet tilbage alt efter om du har fået kørselsforbud, betinget frakendelse eller en ubetinget frakendelse.

Prøven består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Det er vigtigt du kommer i gang i god tid, da vi ofte ser at man tager for let på det og dermed pludselig er en smule presset.


Betinget frakendelse


Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis:

-du består en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve

-du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.


Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til den kontrollerende køreprøve.


Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du fx:

-ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare

-har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje

-har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.


Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort.


Ubetinget frakendelse


Ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.


Har du været frakendt i tre år eller mere, får du ”kun” kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier du gerne vil have tilbage.


Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.


Dit kørekort bliver ubetinget frakendt, hvis du fx:

-har kørt spirituskørsel og har haft en promille på over 1,20

-har forvoldt stor skade på mennesker og biler

-tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden.


Siden 1. oktober 2010 bliver dit kørekort desuden ubetinget frakendt:

-ved enhver hastighed, der overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 pct., hvis du kører mere end 100 km/t

-ved kørsel med over 200 km/t

-ved særlig hasarderet og hensynsløs kørsel.


Du kan læse mere om frakendelse og generhvervelse på politiets hjemmeside her.

Du kan læse mere om ANT kurserne her.

Ring og få en snak med os, så finder vi en løsningMOTORCYKELKØREKORT

Kategori A


 Motorcykelkørekort er delt op i 3 kategorier.


A1: Hvis du er mellem 18 og 20 år kan du erhverve kørekort til lille motorcykel,som giver ret til at føre en motorcykel med maksimalt slagvolumen på 125cm3, en maksimal motoreffekt på 11kW og et forhold mellem motoreffekt og vægt på højst 0,1 kW/kg


A2: Hvis du er mellem 20 og 24 år kan du erhverve kørekort til mellemstor motorcykel,som giver ret til at føre en motorcykel med en maksimal motoreffekt på 35kW og et forhold mellem mortoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg.


A: Hvis du er 24 år kan du erhverve kørekort til stor motorcykel.


Vi tilbyder naturligvis alle mc kategorierne.


TRAILERKORT

KATEGORI BE


For at erhverve et trailerkørekort til almindelig personbil (trailerkørekort) gælder følgende krav:

◾Mindst 4 lektioner B/E-teori á 45 min.

◾Mindst 6 lektioner praktisk kørsel med påhængskøretøj á 45 min.

◾Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage

◾Du skal bestå en praktisk køreprøve (ingen teoriprøve, dog en teoretisk overhøring)

Selve den praktiske køreprøve varer i cirka 45 minutter, hvor du skal demonstrere følgende færdigheder:

◾Tekniske kørefærdigheder (f. eks. at bakke om et hjørne)

◾Teoretiske kørefærdigheder (f.eks. at overholde færdselsregler samt kontrollere om vogntogets udstyr er lovligt).

◾Sammenkobling og frakobling af køretøjet

Undervisningen skal foretages af en godkendt kørelærer til kategori C, D og E.

Du kan se hvornår næste hold starter på vores facebookside. Bemærk du skal have et pasfoto med til lægen hurtigst muligt.KØRSELSFORBUD     

SÆRLIG KØREUNDERVISNING     

 

De første 3 år, efter man har fået kørekort første gang, er en slags prøvetid. Kravene til førstegangserhververe er noget strengere end til dem der har haft kortet i mere end 3 år. Det betyder i praksis at du som førstegangserhverver af kørekort kun kan få 1 klip i kortet. Ved 2 klip får du kørselsforbud.

Et sådant forbud vil kunne ophæves igen efter en kontrollerende køreprøve. Det vil sige en ny teoriprøve og køreprøve.

Du vil skulle følge undervisningen efter en lektionsplan der er udformet til særlig køreundervisning, med krav om minimums lektioner i både teori og praktik.

Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel vil du skulle gennemgå et alkohol og trafikkursus. Dette afholdes af regionerne. 

RUTINETIMER

   KATEGORI B

Der kan være mange årsager til man ønsker at få banket det værste rust væk i form af nogle rutimetimer. De fleste af vores kunder der vælger denne løsning har ofte haft kørekort i mange år, men aldrig rigtig haft brug for en bil. Og dermed ikke kørt i flere år. Eller er blevet bange for at køre bil på grund af en ulykke eller ligende.

Der er også nogle elever der har taget kørekort her på skolen da de blev 18 år, og først senere i deres "voksenliv" rigtig kommer til at skulle bruge deres kørekort. Især efter de har stiftet familie og fået børn der skal køres land og rige rundt.

Uanset hvad årsagen er, er vi behjælpelig med at finde en løsning. Og du har naturligvis mulighed for at deltage på vores eksisterende teorihold ganske gratis. Vi tilbyder desuden køretekniske kurser til enkeltpersoner eller virksomheder der ønsker at vedligeholde deres køreegenskaber i glat føre.

VEJLEDENDE KØRETEST


En sådan test er gebyrfri og afholdes af politiet.

Testen består af en praktisk prøve. Der er altså ikke en teoriprøve der skal beståes.

For at kunne dumpe en sådan prøve, kræves det at den prøvesagkyndige vurdere at den mangelfulde præstation skyldes helbredsmæssige forhold.

Hvis man kører dårligt og det ikke vurderes at det ikke skyldes helbredet, kan politiet istedet indkalde til en kontrollerende køreprøve.

 

Der er ikke krav om et bestemt antal kørelektioner. Det er dog de færreste der uforberedt stiller op til en sådan test uden forudgående kørelektioner hos os.

Du kan naturligvis deltage gratis på vores eksisterende teorihold.