FØRSTEHJÆLP

Når man skal tage sit kørekort for første gang, kræver loven, at man skal gennemføre et 8 timers lovpligtigt færdselsrelateret førstehjælpskursus.


Køreskolen udbyder disse førstehjælpskurser, hvor du vil få den rette undervisning i at kunne yde førstehjælp ved trafikulykker, samt være i stand til at bruge en hjertestarter. Dette øves både teoretisk og ved hjælp af praktiske øvelser.

Næste ledige kursus:


Søndag D. 2 April kl. 09:00

Søndag D. 14 Maj kl. 09:00

Søndag D. 6 August kl. 09:00


Vi tilbyder naturligvis også disse kurser for andre køreskolers elever.